Wat is regressietherapie?

Regressietherapie is het onder begeleiding bevrijdend herbeleven van ervaringen die ten grondslag liggen aan problemen. Ik gebruik het in de loop van de therapie voor het verwerken van emotioneel beladen ”herinneringen” uit de kinder- en babytijd en de tijd in de baarmoeder.

Peuters, baby's en embryo's hebben weliswaar geen bewuste, cognitieve herinneringen, maar wel emotionele en lichamelijke herinneringen. Deze kunnen als brug dienen naar de oorspronkelijke gebeurtenis, waarbij de inmiddels volwassen cliënt de ervaring verwoordt. Een emotie, lichamelijke klacht of sensatie of zelfs een emotioneel beladen zin kan gebruikt worden om terug te gaan naar de oorsprong, de wortels van het probleem.
Daar wordt het oorspronkelijke trauma herbeleefd en met hulp van de volwassen cliënt en de therapeut opnieuw geïnterpreteerd. Kinderen trekken namelijk vaak conclusies over mensen, het leven die gebaseerd zijn op een eenmalige, voor het kind zeer emotionele belevenis.Deze conclusies nuanceren helpt, dan wordt "ik moet altijd op mijn hoede zijn" "in die situatie had ik beter op mijn hoede moeten zijn" en wordt "mannen zijn niet te vertrouwen" "die man was in die situatie niet te vertrouwen".
De heling vindt plaats als het kind en dus de volwassene nu dit begrijpt en de situatie overdoet met de kracht en de kennis van nu. Kinderen zijn dikwijls machteloos, omdat ze volkomen afhankelijk zijn van ouders die drie keer zo groot zijn als zij. Maar dat is nu niet meer het geval, de volwassene kan zich verdedigen en doet dat in therapie ook met een change history techniek. Je kunt natuurlijk niet de geschiedenis veranderen, maar wel de emotionele conclusies.
Het grote voordeel van regressietherapie is dat men ook bij informatie kan komen van vóór het derde levensjaar. Daar wordt de blauwdruk voor het verdere leven gemaakt. Belangrijk in dit verband is ook, dat men steeds meer tot het inzicht is gekomen, dat het niet de therapeut is die de verandering in de cliënt teweeg brengt, maar de cliënt zélf, onder begeleiding van de therapeut.
Met andere woorden, met de juiste begeleiding is iemand in staat alsnog traumatische ervaringen te verwerken, nieuwe conclusies over zichzelf, anderen, de wereld, te trekken, zijn innerlijke wereld te veranderen en daardoor zijn uiterlijke wereld.
Rebirthing gebruik ik om een impasse in de therapie te doorbreken. Als cliënten emotioneel vastzitten kan deze ademhalingstechniek de geblokkeerde emoties ontladen, waardoor er, vaak letterlijk, ruimte komt om verder te gaan.
Het geeft verlichting omdat het lichaam emotionele en energetisch blokkades ontlaadt.