Publicaties

Het omarmen van vrouwelijkheid en seksualiteit

Als een klein voorval buitenproportionele reacties die niet in dit leven te verklaren zijn oproept, moet men zeker aan vorige levens gaan denken. Trauma's nu blijken een herhaling te zijn van vergelijkbare gebeurtenissen vroeger en de veel zwaardere lading van een vorig leven op te roepen. Een gewelddadige dood laat vaak diepe sporen na die op verschillende manieren tot uitdrukking kan komen in het leven.

Dit artikel is verschenen in "Hypnotherapie"(dec.2018) vakblad van de Nederlandse Beroepsvereniging van Hypnotherapeuten.

Het omarmen van vrouwelijkheid en seksualiteit.

Herbelevingen en sterfervaringen

Dit artikel over onverwerkte ervaringen uit vorige levens is gepubliceerd in "Hypnotherapie" (juni 2018) vakblad van de Nederlandse Beroepsvereniging van Hypnotherapeuten.

Herbelevingen en sterfervaringen

"Levens lang", Reïncarnatie;oud geloof, nieuwe kennis

Dit boek brengt mijn werk als reïncarnatietherapeut en de uitwisseling met de pioniers op dit gebied samen. Ook de geschiedenis van reïncarnatie en de in de loop van de tijd veranderende meningen en inzichten komen aan de orde.
Mijn benadering kenmerkt zich door een vergelijking van zowel religieuze als filosofische levensbeschouwingen met het ervaringsmateriaal uit de reïncarnatietherapie. Met ervaringsmateriaal wordt bedoeld de conclusies die getrokken kunnen worden uit honderdduizenden sessies van mensen, die onder begeleiding vorige levens herinneren.

Recensie Levenslang

Reis door de innerlijke werkelijkheid

In 2014 is dit boek over de ontwikkeling van de persoonlijkheid verschenen met de ondertitel "Leer de beeldentaal van je onderbewuste kennen".
Symbolen en archetypen vormen de beeldentaal van de ziel. Henny Dekker legt op toegankelijke wijze uit hoe je deze beelden uit meditaties, geleide fantasieën en lichte hypnose kunt interpreteren en je ware zelf steeds beter leert begrijpen. Deze ‘reisgids’ leidt je naar een van de meest interessante bestemmingen die je ooit zult aandoen: je innerlijk.

De weg naar binnen

In 2011 is er een boek van Henny Dekker verschenen bij Booklight met de titel "De weg naar binnen", werkboek voor ontspanning, concentratie, zelfhypnose en meditatie.

Recensie De weg naar binnen

Recensie van "Reis door de innerlijke werkelijkheid"

""Leer de beeldentaal van je onderbewuste kennen is de ondertitel van dit waardevolle boek......Voorkennis is niet nodig om met dit boek op reis te gaan."" De recensie verscheen in De Natuur Uw Arts van jan/febr.2016.
Een inkijkexemplaar van dit boek vindt u op Booklight https://www.booklight.nl/product/reis-door-de-innerlijke-werkelijkheid/

Recensie

Innerlijk conflict

Conflicterende delen zijn persoonlijkheidsdelen die tegengestelde strategieën hebben. Bijvoorbeeld: het ene deel wil naar buiten treden, het andere wil alles binnenhouden.
Dit artikel is verschenen in Vakblad van de Nederlandse Beroepsvereniging van Hypnotherapeuten.

Innerlijk conflict

Recensie 'De weg naar binnen'

Hier leest u de Biblion recensie van mijn boek ' De weg naar binnen'.

Beelden en persoonlijkheidsdelen

Dit artikel is recent verschenen in het vakblad van hypnotherapeuten TETH

Beelden en persoonlijkheidsdelen

Symbolen en Archetypen

Dit artikel is verschenen in TETH vakblad van hypnotherapeuten.

Symbolen en Archetypen

Recensie: Reis door de innerlijke werkelijkheid

door Ingrid Mehrtens

Reis door de innerlijke werkelijkheid
Leer de beeldentaal van je onderbewuste kennen

“Verbeeldingskracht is belangrijker dan kennis.” (Albert Einstein)

Gelukkig is het toegestaan om in een recensie subjectief te zijn. Daarom kan ik hier zonder schroom vertellen dat dit boek mij helemaal uit het hart gegrepen is en ik ben heel blij met deze uitgave.

PDf versie van bovenstaande recensie

Stress en Stresshantering

Dit artikel verscheen in De natuur uw arts no. 220 augustus 2012 en in een andere versie in het vakblad van de VNT (Vereniging van natuurkundig therapeuten) 1995

Stress en Stresshantering

Psychosomatiek

Dit artikel verscheen in De natuur uw arts no 219 juni 2012 en in een andere versie in het vakblad van de VNT (Vereniging van natuurgeneeskundig therapeuten) in 1995

Psychosomatiek
Het is mijn ervaring als hypnotherapeut dat een psychisch probleem zich dikwijls uitdrukt in een lichamelijke klacht. In de loop der tijd werd het mij steeds duidelijker hoe onafscheidelijk lichaam en geest met elkaar verbonden zijn.

Het geheim doorbreken

Seksueel geweld wat doe je er tegen?

In dit artikel wil ik graag vanuit mijn specialisatie seksuele geweld problematiek ingaan op een aantal actuele onderwerpen omtrent dit thema.
Dit artikel verscheen eerder in een ander, voor therapeuten bedoelde vorm in het vakblad van hypnotherapeuten TETH. Ik ben al vierentwintig jaar werkzaam als hypnotherapeut en regressie- en reïncarnatietherapeut en geef lezingen en workshops over seksuele geweld problematiek.

Het is mijn ervaring als hypnotherapeut dat een deel van het probleem de geheimhouding is.

Dissociatie,verdringing en sublimatie

Er zijn verschillende manieren om met traumatische gebeurtenissen om te gaan. Sommige kun je een plek geven, andere niet en weer andere laten, soms diepe, sporen na.
Dit artikel verscheen in TETH, vakblad voor hypnotherapeuten.

Dissociatie, verdringing en sublimatie.

De hoop op verlossing van pijn

De hoop op verlossing van pijn is diep geworteld in ons mens zijn. Hoe we met pijn en het bijbehorende lijden omgaan wordt voor een deel bepaald door culturele achtergrond, opvoeding en karakter. De coping skills, letterlijk de vaardigheden om er mee om te gaan, maar ook om het te negeren, te verdragen of juist uit te vergroten zijn aangeleerd. De belangrijkste vraag voor de patiënt is natuurlijk: ‘Hoe kom ik eraf, hoe kan ik de pijn verminderen´.
Dit artikel verscheen in TETH vakblad voor hypnotherapeuten.

De hoop op verlossing van pijn

Aanpak van seksuele problematiek

Dit artikel is verschenen in TETH, het vakblad van Hypnotherapeuten.
Een onderwerp waar in therapiekringen opmerkelijk weinig over gesproken wordt is seksualiteit, terwijl dit samen met macht (geld en status) één van de belangrijkste drijfveren van de mens is. Liefde is hoop ik het allerbelangrijkste en daarbij speelt seksualiteit een belangrijke rol. Maar seksualiteit is ook het wapen op het strijdtoneel van relaties, zoals zichtbaar in onderstaande casus.
Mensen willen soms niet ‘in hun verleden graven’, ‘oude ellende of oud zeer oprakelen’, ‘een beerput opentrekken’. Het liefste wil men het verleden ‘begraven, vergeten of achter zich laten’.
Maar toch is er een hulpvraag. Als een cliënt daar heel duidelijk over is, moet je dat respecteren. Wanneer de problemen daar ook naar eigen zeggen vandaan komen, kun je dan meer doen dan adviseren ¨ermee te leren leven¨?

Aanpak van seksuele problematiek