Levens lang – Reïncarnatie: werkelijkheid of geloof? (E-book)

8.00

Henny Dekker pretendeert in ‘Levens lang’ niet de waarheid te weten over de ziel en haar vele incarnaties, maar biedt een nuchter en breed scala aan informatie en opent deuren naar een ruimere visie.

Meerdere incarnaties bieden ontwikkelingsmogelijkheden en variatie in geslacht, status, cultuur, religie en levensomstandigheden. Door deze wisselende rollen ontstaat er meer inlevingsvermogen, liefde en wijsheid. Talenten, angsten en negatieve overtuigingen, maar ook herkenning en het direct vertrouwd voelen met personen, plaatsen en situaties kunnen verklaard worden door reïncarnatie.
Henny Dekker combineert geschiedenis, theorieën uit religies en filosofie met zijn eigen kennis en ervaring en vult dit aan met verslagen van wetenschappers, journalisten en reïncarnatietherapie sessies.

Categorie:

Beschrijving

Dit boek brengt mijn werk als reïncarnatietherapeut en de uitwisseling met de pioniers op dit gebied samen.

Ook de geschiedenis van reïncarnatie en de in de loop van de tijd veranderende meningen en inzichten komen aan de orde.Mijn benadering kenmerkt zich door een vergelijking van zowel religieuze als filosofische levensbeschouwingen met het ervaringsmateriaal uit de reïncarnatietherapie. Met ervaringsmateriaal wordt bedoeld de conclusies die getrokken kunnen worden uit honderdduizenden sessies van mensen, die onder begeleiding vorige levens herinneren.Voorbeelden van sessies (casussen) komen uit mijn eigen praktijk, andere verhalen over vorige levens zijn door wetenschappers of journalisten geverifieerd.

Natuurlijk worden het proces van incarneren, karma en de reis van de ziel door haar vele levens en tussenlevens uitgebreid beschreven. Bijna-dood ervaringen werpen een verhelderend licht op de eerste fase van het reïncarnatieproces namelijk de ervaringen onmiddellijk na het overlijden.Ook de dood, rouwverwerking en de kunst van het sterven worden besproken met dezelfde openheid en nuchterheid die ik in dit boek beoog.

De laatste twee hoofdstukken geven inzicht over de manier waarop de informatie overdracht van de ziel naar de verschillende levens plaatsvindt en de eerste incarnaties op deze planeet.Zie onderstaande recensie verschenen in de Teth, vakblad hypnotherapeuten