Wie is?

Henny Dekker en profil

Ik ben geboren in Utrecht (8 januari 1950) en kom uit een familie van vakmensen (mijn vader had een klein eigen bedrijf), ik heb twee jongere broers, waarvan de oudste verstandelijk gehandicapt is en ben vader van een zoon.

Mijn ervaring

Na mijn H.B.S heb ik jarenlang gereisd en veel verschillend werk gedaan. Persoonlijke ontmoetingen met veel verschillende mensen en andere culturen hebben geleid tot een geheel eigen visie op de mens. In 1990 heb ik het diploma van de drie-jarige beroepsopleiding tot hypnotherapeut behaald bij de SETH (Academie voor Eclectische Psychotherapie) en daarna natuurlijk elk jaar de verplichte bijscholingen en intervisie gevolgd. Ik heb sinds de aanvang van mijn praktijk veel met zowel lichamelijke, geestelijke als seksuele geweldproblematiek gewerkt en ben daar inmiddels in gespecialiseerd. Door meditatie, filosofie en psychologiestudie en levenservaring heb ik een efficiënte, therapeutische manier van werken ontwikkeld. Tevens ben ik getraind als rebirther en heb ik o.a. bijscholingen gedaan over stress en stresshantering, psychosomatiek en Ericksoniaanse hypnotherapie. Na mijn studie heb ik mij verder verdiept in de symboliek van het onbewuste door literatuurstudie o.a. Fromm, Jung en Campbell en cursussen kleurkunde en Tarot aan de volksuniversiteit van Rotterdam.

De laatste twintig jaar heb ik mij verder gespecialiseerd in reïncarnatietherapie. Leertherapiesessies en workshops met Hans ten Dam en Henri Vidal de Saint Germain (beide pionier en schrijver van diverse boeken over reïncarnatietherapie) hebben in die tijd mijn praktische kennis verruimd.Seminars met Morris Netherton (Amerikaanse psychiater en één van de grondleggers van de reïncarnatietherapie) en Roger Woolger, een Engelse Jungiaanse therapeut, hebben mij nieuwe technieken geleerd. Workshops met Rob Bontebal, de oprichter van de School voor Reïncarnatietherapie en een driedaagse seminar over voorouderregressie hebben dit nog verder verdiept.

In mijn praktijk is mijn ontwikkeling gegaan van ‘kleine naar grote therapie’ (Jung); hiermee bedoelde hij een ontwikkeling van symptoombehandeling naar een op persoonsontwikkeling (individuatie) gerichte therapie. Bij deze laatste staan meer zingeving, het levensdoel en de potentie en ontwikkeling van de talenten van de cliënt centraal en speelt niet zelden reïncarnatietherapie een rol. Door verdieping in Jung en Assagioli (psychosynthese), dromen en symboliek, ben ik op een andere manier gaan werken met deelpersoonlijkheden en archetypen om de cliënt inzicht te geven in haar persoonlijkheidsstructuur en deze desgewenst te veranderen. Andere werkvormen zijn NLP (neurolinguïstisch programmeren), RET (Rationeel Emotieve Therapie) en de Trans-actionele Analyse.

Twintig jaar heb ik cursussen gegeven in Stresshantering, zelfhypnose en meditatie. Symboliek, archetypen en werken met deelpersoonlijkheden. Innerlijke reizen en reïncarnatie. Mijn boeken zijn deels op deze cursussen gebaseerd.